Greek |  English

Νέος κύκλος προκήρυξης προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις άρδευσης, net-metering, αγροτικές αποθήκες, θερµοκηπιακές µονάδες, σταβλικές εγκαταστάσεις, µεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων, ανακαίνιση ξενοδοχείων, και μια σειρά άλλων επιχειρήσεων θα μπορεί να καλύψει ο Β’ κύκλος προκηρύξεων τεσσάρων προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου. Συγκεκριμένα μέσα στο Νοέμβριο θα εκδοθούν προσκλήσεις για τα εξής προγράμματα:

  • «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού»,
  • «Γενικής Επιχειρηματικότητας»,
  • «Νέες Ανεξάρτητες µµε» και
  • «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας».

Τα παραπάνω καθεστώτα διαφέρουν ως προς το είδος των ενισχύσεων που παρέχουν και τις δαπάνες που καλύπτουν. Εκτός από το τέταρτο καθεστώς που αφορά µόνο μεγάλες επιχειρήσεις, όλα τα υπόλοιπα αφορούν:

  • Ατομικές επιχειρήσεις.
  • Εμπορικές εταιρείες.
  • Συνεταιρισμούς.
  • Κοιν.Σ.ΕΠ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για να υπαχθεί ένα σχέδιο στον νόμο ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις Κοιν.Σ.ΕΠ., στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster.

Γενική επιχειρηματικότητα: Το καθεστώς αυτό, που δέχτηκε και τις περισσότερες αιτήσεις στον Α’ κύκλο προκηρύξεων, προσφέρει τις εξής επιλογές ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών, επιχορήγηση έως 50% του κόστους των δαπανών για τον πρωτογενή τομέα, Leasing εξοπλισμού και επιχορήγηση μισθολογικού κόστους. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, καθώς επίσης σε περιοχές µε μείωση πληθυσμού πάνω από 30%, αλλά και σε παραμεθόριες και νησιωτικές θα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση έως 70%.

Νέες ΜΜΕ: Δικαιούχοι ορίζονται επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν προ 7ετίας. Οι ενισχύσεις που μπορεί να διαλέξει ο δικαιούχος είναι: φορολογική απαλλαγή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών, επιχορήγηση έως 50% του κόστους των δαπανών, Leasing εξοπλισμού και επιχορήγηση μισθολογικού κόστους

Ενισχύσεις για εξοπλισμό: Προβλέπει µόνο το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κέρδους σε όσους επενδύσουν σε μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα.

Μείζονες επενδύσεις: Περιλαμβάνει σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 χρόνια ή φοροαπαλλαγή έως 5 εκατ. ευρώ. Αφορά σε επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, θέτοντας ως προϋπόθεση για κάθε 1 εκατ. ευρώ να δημιουργείται έως 1 θέση εργασίας.

Στον αναμενόμενο νέο κύκλο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» θα παραμείνει ανοικτή για περίπου τρεις μήνες, ενώ για τα προγράμματα «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας», οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο περίπου έξι μηνών.

Όπως προαναφέρθηκε, αν και το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων ενισχύσεων είναι φορολογικές απαλλαγές οι οποίες μπορούν να επιμεριστούν σε 15 έτη, το υπουργείο προετοιμάζεται και για σημαντική παροχή ρευστού. Για τον λόγο αυτό, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χορήγηση δανείου που θα διατεθεί για την αποπληρωμή επενδυτικών έργων που εντάσσονται στο νέο αναπτυξιακό.

Αξιολόγηση του πρώτου κύκλου.  Παράλληλα με την προετοιμασία για την προκήρυξη του νέου κύκλου προκηρύξεων, στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον προηγούμενο, προκειμένου να καταρτιστεί ο προσωρινός κατάλογος των δικαιούχων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από τα 821 επενδυτικά σχέδια που αιτήθηκαν ενίσχυσης στον πρώτο κύκλο, τα περίπου 650 πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο νόμο και συνεπώς, αν αρχίσει η υλοποίησή τους, θα ενισχυθούν. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των 821 σχεδίων ανήλθε στα 2,21 δισ. ευρώ, με τις περισσότερες αιτήσεις να υποβάλλονται στο πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα». Ειδικότερα, υποβλήθηκαν 496 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,55 δισ. ευρώ. Στο πρόγραμμα «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» υποβλήθηκαν προς ενίσχυση 271 επενδυτικά συνολικού προϋπολογισμού 485 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρόγραμμα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» κατατέθηκαν 54 επενδυτικά σχέδια προβλεπόμενου προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, καμία επενδυτική πρόταση δεν κατατέθηκε στο πρόγραμμα «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτήθηκε φορολογική απαλλαγή, ενώ τα υπόλοιπα αιτήθηκαν επιχορήγηση ή Leasing ή ενίσχυση μισθολογικού κόστους. Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων είναι στη βιομηχανία ενώ τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό συνιστούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων.

Έχοντας με επιτυχία υλοποιήσει δεκάδες επενδυτικές προτάσεις σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, η εταιρεία μας VisionTask υποστηρίζει με απόλυτη επιτυχία οποιαδήποτε επενδυτική ιδέα έχετε σε οποιοδήποτε κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, με τη σύνταξη της μελέτης, την υποβολή του φακέλου αίτησης ένταξης και την παρακολούθηση υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου. Καλέστε μας σήμερα (info@visiontask.gr) για να κάνουμε τα επενδυτικά σας όνειρα πραγματικότητα. Το απόλυτο ποσοστό επιτυχία μας στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους (100%), είναι το κλειδί στην επιτυχία του επιχειρηματικού σας έργου.

Γραφείο Αθηνών: 2106014741
Γραφείο Τρικάλων: 2431023121
VisionTask Development Consultants
Αρχική | Υπηρεσίες | Επικοινωνία